Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)

    Foto: Aleš Moravec

je dalším druhem světlých listnatých lesů. Jde o nápadného, velkého motýla, jehož dospělci létají od konce dubna do začátku července pouze ve slunečných dnech. Po spáření vyhledávají samičky místa v polostínu, kde rostou dymnivky. Tam kladou do hrabanky a suchého listí vajíčka. Další rok na jaře se z vajíček vylíhnou housenky, které se živí ještě nekvetoucími dymnivkami, zakuklí se a v květnu a červnu téhož roku z kukly vyletí dospělý motýl. Jasoni dymnivkoví nedokáží přežít v hustém lese, i když tam rostou koberce dymnivek. Vyhledávají pouze prosluněné listnaté lesy nebo jejich okraje, které musí být dostatečně rozvolněné. Nutnou podmínkou je návaznost světlých lesů na kvetoucí louky, kde se motýli páří a hledají nektar na obživu. Jasoň dymnivkový již vyhynul v Čechách a přežívá jen na několika málo lokalitách na Moravě. Často pod elektrickým vedením, kde dochází k pravidelnému prosvětlování náletů dřevin.​​​​​​​