Aktivity

A.  Přípravné aktivity, tvorba plánů managementů a aktivit

A1 Průzkum lokalit a příprava dokumentace s plány managementů

A2 Vyjednávání s vlastníky půdy a tvorba databáze s vlastnickou strukturou

B.  Nákup/pronájem půdy a/nebo náhrady za užití půdy

B1 Pronájem a nákup pozemků v EVL Čertoryje - sever

B2 Nákup pozemků - Slovensko (EVL Holubyho kopanice)

C. Přímá ochranářská opatření

C1 Opatření v EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje - realizované AOPK ČR

C2 Opatření v EVL Čertoryje – sever - realizované ČSOP Bílé Karpaty

C3 Opatření v EVL Beskydy - realizované ČSOP Salamandr

C4 Opatření v EVL Beskydy - realizované AOPK ČR

C5 Opatření na Slovensku realizované BROZ (EVL Holubyho kopanice)

D. Monitoring dopadu projektových aktivit

D1 Monitoring cílových druhů a habitatů

D2 Zhodnocení dopadu projektu na socio-ekonomické aspekty a dopad informačních aktivit

D3 Hodnocení ekosystémových služeb

E. Povědomí veřejnosti a informování o výsledcích

E1 Informační kampaň pro veřejnost a informační materiály

E2 Prezentace projektu odborníkům a zájmovým skupinám a síťování s jinými projekty

E3 Vzdělávací aktivity pro školy

F. Projektové řízení

F1 Projektové řízení a plán udržitelnosti

F2 Monitoring stanovených indikátorů

F3 Finanční kontrola a audit