null Další číslo beskydského zpravodaje je tu!

AOPK ČR LIFE Ze života hmyzu

Další číslo beskydského zpravodaje je tu!

4. 1. 2021

Tentokrát se ve zpravodaji seznámíte s dalšími dvěma projektovými lokalitami - Dinotice a Terasy U Děčků poblíž obce Helenkov na Valašsku, na kterých obnovujeme louky pro modráska černoskvrnného. Blíže se také podíváme na jiný hmyzí druh zahrnutý do projektu - na jasoně dymnivkového (vidíte na titulní straně časopisu).

Beskydský zpravodaj 2020

Beskydský zpravodaj 2020